Svind og tyveri er en del af virkeligheden i enhver virksomhed. Konsekvensen er tabt indtjening og ressourcespild, der giver et dårligere resultat på bundlinien. Hos KIRK SIKRING får du varesikring, der reducerer svindet mærkbart fra dag ét.

Vi tilbyder et bredt udvalg af elektronisk varesikring, der virker stærkt præventivt, og som nemt kan kombineres med andre sikringstiltag som f.eks. kameraovervågning for at opnå optimal reduktion af svind.

KIRK SIKRING arbejder med de bedste produkter på markedet. Vores alarmsystemer giver sikkerhed mod falske alarmer, der virker forulempende på kunderne og forstyrrende på personalet.

Med den rigtige varesikring for din virksomhed opnår du:

- Stærk præventiv effekt
- Mærkbar reducering af svind = bedre indtjening
- Sikkerhed mod forstyrrende, falske alarmer
- Tryggere hverdag for personale og kunder