Den rigtige sikring kan let reducere svind med op til 70 procent og spare din virksomhed mange ressourcer. Det var for eksempel tilfældet for denne kunde:

En mellemstor detailforretning henvendte sig med et ønske om at nedbringe deres totalsvind på 2,3% af en bruttoomsætning på cirka 50 millioner kroner om året.

KIRK SIKRING gik virksomheden igennem og konstaterede, at der blev arbejdet med et ældre varesikringssystem, som kunne omgås af tyvene.

Vi anbefalede forskellige tiltag, blandt andet installation af tidssvarende varesikring, mærkeplan, kameraovervågning i større omfang, uddannelse af personale samt opfølgning. Ikke mindst uddannelsen er vigtig, for at alle medarbejdere er stærkt engagerede, har tillid til varesikringssystemerne og føler sig trygge i en konfrontation med tyven.

Ved evaluering efter første år med installation af ny varesikring og kameraovervågning, var detailforretningens svind reduceret til 0,9% af bruttoomsætningen - en reduktion på 61% af totalsvindet. Det betød, at investeringen i den nye sikringsløsning var tjent hjem på mindre end 6 måneder.

Kontakt os for referencer inden for din branche.